Cennik Usług

 1. Porada dotycząca planowanej transakcji – od 50 zł*.
 1. Wykonanie analizy rynku wraz z opinią dotyczącą możliwej ceny transakcyjnej nieruchomości od 200 zł do 1000 zł *. W przypadku zawarcia umowy pośrednictwa kwota jest odliczana od końcowego wynagrodzenia ustalonego w umowie pośrednictwa.
 1. Przeprowadzenie transakcji zakupu wskazanej nieruchomości:
 • wartości do 500 000,- zł – 1,5% ceny transakcyjnej nieruchomości*,
 • wartości od 500 000,- zł do 1 000 000,- zł – 1,2% ceny transakcyjnej*,
 • wartości od 1 000 000,- zł – 1% ceny transakcyjnej*.
 1. Pełna usługa pośrednictwa dotycząca sprzedaży lub zakupu nieruchomości :
 • wartości do 500 000,- zł – 3.0 % ceny transakcyjnej nieruchomości*,
 • wartości od 500 000,- zł do 1 000 000,- zł – 2,5 % ceny transakcyjnej*,
 • wartości od 1 000 000,- zł – 2% ceny transakcyjnej*
 1. Najem nieruchomości – równowartość jednomiesięcznego czynszu najmu nieruchomości powiększony o wartość podatku VAT (23%)*.

Ceny podlegają negocjacjom w zależności od zakresu usługi.

* Wszystkie ceny są cenami brutto.

 

Zakres czynności pośrednictwa – do wyboru.

 • Analiza sytuacji na rynku nieruchomości wraz z oceną oczekiwań zamawiającego.
 • Analiza stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 • Wykonanie czynności doradczych związanych z badaniem rynku lokalnego dla określenia ceny ofertowej nieruchomości lub najbardziej prawdopodobnej ceny transakcyjnej.
 • Dokonanie oględzin nieruchomości oferowanej .
 • Pomoc w kompletowaniu dokumentów dotyczących nieruchomości.
 • Udzielenie informacji o organizacji przebiegu transakcji i poszczególnych jej etapach.
 • Sporządzenie oferty nieruchomości ( sprzedawanej lub poszukiwanej ).
 • Sporządzenie strategii sprzedaży i reklamy oraz wybór technik poszukiwania kontrahentów.
 • Poszukiwanie drugiej strony transakcji poprzez zaplanowanie działania marketingowe.
 • Umieszczenie oferty sprzedaży nieruchomości na stronie internetowej Pośrednika i na portalach internetowych.
 • Wprowadzenie oferty do Systemu Oferowania Nieruchomości (MLS),
 • Udzielanie informacji o nieruchomości na zapytania telefoniczne, drogą mailową i bezpośrednio.
 • Udostępnienie oferty do sprzedaży innym współpracującym pośrednikom spoza systemu MLS.
 • Prezentacja nieruchomości zainteresowanym .
 • Sporządzenie protokołu uzgodnień warunków transakcji między stronami transakcji, pomoc w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami nieruchomości na życzenie Zamawiającego.
 • Prowadzenie czynności organizacyjnych związanych z transakcją.