Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą:

 1. Nadzór Inwestorski nad realizowaną inwestycją:
  • kontrola jakości i stanu zaawansowania robót,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów budowlanych,
  • kontrola dokumentów finansowych wystawianych przez wykonawców,
  • kontrolowanie prac budowlanych,
  • koordynacja prac budowlanych,
 2. Pełnienie funkcji Kierownika Budowy
 3. Przeglądy techniczne budynków /roczne, pięcioletnie i półroczne „wiosenne” „jesienne”/
 4. Adaptacja projektów:
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych i opinii,
  • wykonanie planu zagospodarowania terenu,
  • adaptację projektu typowego do warunków geotechnicznych gruntu oraz strefy klimatycznej,
  • adaptację przyłączy do obiektu,
  • uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą p.poż. i sanitarnym.
 5. Projektowanie:
  • budynków jednorodzinnych,
  • budynków magazynowych,
  • wykonujemy także projekty rozbudowy i modernizacji istniejących budynków, zmiany sposobu użytkowania budynków, projekty rozbiórek.
 6. Inwentaryzacje budowlane,
 7. Doradztwo techniczne,
 8. Pomoc w odbiorach technicznych lokali od deweloperów.